Щамповане матрица

  • Stamping Die

    Щамповане Die

    Щамповащата матрица е вид специално технологично оборудване, което обработва материали (метални или неметални) на части (или полуфабрикати) в процес на студено щамповане, което се нарича щамповане със студено щамповане (общоизвестно като студено щамповане). Щамповането е вид метод за обработка под налягане, който използва